Veiligheid

Veiligheid

Als ouder wilt u natuurlijk het beste voor uw kind. Daarbij hoort ook een goede kinderopvang. Maar wat is dat eigenlijk precies? “Goede” kinderopvang is een plek waar uw kind zich thuis voelt. In het ideale kindercentrum werken voldoende vaste verzorgers die de kinderen met behulp van activiteiten uitdagen zichzelf te ontplooien. Het is er schoon en veilig, de sfeer is goed en de organisatie staat open voor suggesties van ouders. De wetgever onderschrijft het belang van bovengenoemde punten. Deze zijn nu al vastgelegd in een aantal eisen, wetten en regels, bijvoorbeeld in de Wet Basisvoorziening Kinderopvang. Sinds 1996 bestaan deze wettelijke eisen voor de kinderopvang en per 1 januari 2005 is de Wet Kinderopvang in werking getreden.

Pas op het moment dat een kinderopvangorganisatie aan alle eisen die gesteld worden voldoet, geeft de gemeente een vergunning af. Een dergelijke vergunning is als het ware het bewijs van goedkeuring betreffende de kwaliteit van de kinderopvangorganisatie. Om het recht op deze vergunning te behouden, krijgen kinderopvangorganisaties dan ook minimaal één maal per jaar een inspectie aangaande de algemene omstandigheden. Dat geldt dus ook voor Kinderpaleis Poort uit Almere.

Kwaliteit staat bij Kinderpaleis Poort hoog aangeschreven. Daarom hebben wij het streven optimaal te voldoen aan alle gestelde regels, eisen en normen.

Veiligheid locatie

Kinderpaleis Poort is gevestigd in Almere Poort en is zodanig ingericht dat kinderen op een veilige manier worden opvangen. Alle vestigingen voldoen aan de gestelde eisen m.b.t. brand- en kindveiligheid.

Kinderpaleis Poort heeft daarnaast andere maatregelen genomen voor verhoging van de algehele veiligheid:

  • De buitenramen zijn allemaal voorzien van speciaal veiligheidsfolie. Tevens zijn de binnendeuren voorzien van veiligheidsglas.
  • Om besmetting te voorkomen, worden alle jassen van de kinderen bij binnenkomst in luizentassen gedaan, welke volledig afsluitbaar zijn.

Veiligheid omgang kinderen

Het bieden van sociaal emotionele veiligheid en een veilige basis, een “thuis” waar kinderen zich kunnen ontspannen en zichzelf kunnen zijn.

Kinderpaleis Poort streeft naar een vergelijkbare thuissituatie, denkende aan een aantal zaken:

  • Een warm, sfeervol en veilig ingerichte locatie;
  • Goed opgeleid en gediplomeerd personeel, maar ook met gevoel voor kinderen;
  • Goede structuur en duidelijkheid voor de kinderen, dit schept rust;
  • Kinderen betrekken bij ontwikkelingen binnen Kinderpaleis Poort (kind gesprekjes etc.);
  • Kinderen individueel en in samenspel begeleiden;
  • Behoeften van een kind op tijd inschatten en daar tijdig op inspelen.

Het pedagogisch personeel binnen Kinderpaleis Poort voert bovenstaande punten zorgvuldig uit.

Bovengenoemde zaken zorgen onder andere voor emotionele veiligheid.

Bekijk hier het inspectierapport Kinderpaleis Poort BSO
Bekijk hier het inspectierapport Kinderpaleis Poort KDV

We hebben nog enkele plekken beschikbaar!

Schrijf uw kind binnen 5 minuten in.

button-inschrijven

WhatsApp chat