Klachtencommissie

Klachtencommissie

Kinderpaleis Poort heeft een interne en een externe klachtenbeleid. Deze worden hieronder beschreven. De externe klachtencommissie Kinderopvang brochures zijn te vinden in onze centrale hal waar alle ouders binnen komen.

Intern

Wanneer een pedagogisch medewerker of ouder een klacht heeft, horen wij dit graag. Klachten van ouders kunnen allereerst worden doorgegeven aan de hoofdleidster. Als de pedagogisch medewerker de klacht niet naar tevredenheid kan behandelen, wordt de klacht afgehandeld door Cinthya Netteb. Wanneer een ouder een klacht liever niet aan een pedagogisch medewerker doorgeeft, kan dit ook gelijk aan de directie worden doorgegeven. Samen met de ouders zal de directie de klacht behandelen.

  • Download onze klachtenprocedure
  • Klachtenvrijbrief 2016

Mocht dit ook niet naar tevredenheid verlopen, dan kan de klacht extern worden behandeld. Een ouder kan een klacht ook direct indienen bij de Stichting Klachtencommissie Kinderopvang. Hier leest u hierna meer over.

Kinderpaleis Poort is aangemeld bij www.degeschillencommissie.nl. Dit is een onafhankelijke instelling, die vragen en klachten behandeld. Ouders die een klacht definitief willen indienen, kunnen de klacht schriftelijk en duidelijk omschreven opsturen.