Oudercommissie

Oudercommissie

De OC houdt zich bezig met het geven van advies en reageren op adviesaanvragen van de houder. Daarnaast is de OC aanspreekpunt voor ouders als er zaken zijn die niet rechtstreeks met de houder opgelost kunnen worden of voor vragen in de ruimste zin.

Zo zijn we, als OC, bij belangrijke zaken die Kinderpaleis-Poort aangaan betrokken en kunnen we namens alle ouders een stem laten horen. Ook over kleinere zaken geeft de OC gevraagd en ongevraagd advies aan de houder.

U kunt de OC bereiken via email: oc-kinderpaleis-poort@outlook.com wij reageren dan zo spoedig mogelijk op uw bericht.