Oudergesprekken

Oudergesprekken

Kinderen zijn erbij gebaat wanneer ouders en pedagogisch medewerkers samenwerken. Een open en betrokken samenwerking met ouders is de basis voor een warme en opbouwende relatie met een kind.

Voortgangsgesprek

Zes weken na de plaatsing van uw kind(eren) ontvangt u een e-mail of er behoefte is voor een voortgangsgesprek. In dit gesprek kan de wenperiode besproken worden. Daarnaast is er ruimte voor informatie-uitwisseling over de verzorging, opvoeding en de ontwikkeling van het kind. Ook kunnen ouders verwachtingen, wensen en ideeën met betrekking tot Kinderpaleis Poort met de pedagogisch medewerker delen.

girl-wearing-red-tank-top-544983

Oudergesprekken

Jaarlijks worden er meerdere oudergesprekken gevoerd met de ouders. Het is belangrijk dat ontwikkelingen van kinderen worden vastgelegd en besproken met ouders. Zo krijgt u als ouders inzicht in de ontwikkeling van uw kind(eren). Er wordt aan alle ontwikkelingsgebieden aandacht besteed, te denken aan spraak- en taalontwikkeling, motorische ontwikkeling, ontwikkeling van de zelfstandigheid etc.

Extra gesprek altijd mogelijk

Naast de oudergesprekken kan er vanuit de ouders of vanuit de pedagogisch medewerkers de behoefte bestaan aan (een) extra oudergesprek(ken). Uiteraard bieden wij dan die mogelijkheid.