Kind-leidster ratio

Kind-leidster ratio

De leidster-kindratio is de verhouding tussen het aantal pedagogisch medewerkers en het aantal aanwezige kinderen in de kinderopvangorganisatie. De leidster-kindratio hangt af van de leeftijdsopbouw in de groep. Het verschilt ook per soort opvang: kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang, gastouderopvang of peuterspeelzaal.

Dagopvang

Bij dagopvang bedraagt de verhouding tussen het aantal pedagogisch medewerkers en het aantal feitelijke aanwezige kinderen ten minste:

  • één pedagogisch medewerker per vier kinderen in de leeftijd tot één jaar;
  • één pedagogisch medewerker per vijf kinderen in de leeftijd van één tot twee jaar;
  • één pedagogisch medewerker per zes kinderen in de leeftijd van twee tot drie jaar;
  • één pedagogisch medewerker per acht kinderen in de leeftijd van drie tot vier jaar.

Buitenschoolse opvang

Bij buitenschoolse opvang bedraagt de verhouding tussen het aantal pedagogisch medewerkers en het feitelijk aanwezige aantal kinderen ten minste:

  • één pedagogisch medewerker per tien kinderen.

Bij buitenschoolse opvang voor kinderen van acht jaar tot de leeftijd waarop het basisonderwijs voor die kinderen eindigt bedraagt de verhouding tussen het aantal pedagogisch medewerkers en het feitelijk aanwezige aantal kinderen ten minste:

  • één pedagogisch medewerker per vijftien kinderen.