Uitgangspunten

Uitgangspunten

Naast het opvangen van kinderen, vinden wij ook dat wij een bijdrage leveren aan de opvoeding van kinderen. De ontwikkeling van het kind op persoonlijk gebied en in relatie tot anderen is het uitgangspunt van waaruit wij werken. Het gaat daarbij om de manier waarop een kind zich ontwikkelt en niet om wat het kind moet bereiken.

Een kind kan zich pas ontwikkelen als het zich veilig voelt. Wij zorgen voor veiligheid door vaste pedagogisch medewerkers, de aanwezigheid van bekende leeftijdsgenoten en een fysiek veilige omgeving.

Respect voor het individu is daarbij onze basishouding. Wij houden rekening met de individuele ontwikkelingsfases van iedere kind en staan open voor verschillende culturele achtergronden.

Door samen te koken met de kinderen stimuleren wij een gezonde levensstijl. Wij leren de kinderen het bewust worden van verantwoord eten, door middel van vraagstukken als ‘waar zitten de meeste vitamientjes in?’.

Door het aanbieden van huiswerkbegeleiding willen wij kinderen helpen in hun ontwikkeling op school. Op deze manier kunnen zij eventuele achterstanden inhalen en groeien in hun kennis.

Wij vinden het erg belangrijk dat kinderen genoeg beweging krijgen. Daarom bieden wij diverse sportieve activiteiten aan. Sport zorgt voor zelfvertrouwen en heeft een positieve werking op de hersenfuncties. Daarnaast is sporten ook gezond en levert het een bijdrage aan het leren samen spelen. Ook vinden wij het belangrijk dat kinderen leren over dieren en de omgang met dieren.

Op de groepsruimtes zijn iPads aanwezig waarmee de ouders en pedagogisch medewerkers direct kunnen communiceren met elkaar. Hier kunnen ze ook op zien wat de kinderen hebben gegeten, wat voor activiteiten ze hebben gedaan en worden er leuke foto’s met de ouders gedeeld.