Veiligheid

Veiligheid

Als ouder wilt u natuurlijk het beste voor uw kind. Daarbij hoort ook een goede kinderopvang. Maar wat is dat eigenlijk precies? “Goede” kinderopvang is een plek waar uw kind zich thuis voelt. In het ideale kindercentrum werken voldoende vaste verzorgers die de kinderen met behulp van activiteiten uitdagen zichzelf te ontplooien. Het is er schoon en veilig, de sfeer is goed en de organisatie staat open voor suggesties van ouders. De wetgever onderschrijft het belang van bovengenoemde punten. Deze zijn nu al vastgelegd in een aantal eisen, wetten en regels, bijvoorbeeld in de Wet Basisvoorziening Kinderopvang. Sinds 1996 bestaan deze wettelijke eisen voor de kinderopvang en per 1 januari 2005 is de Wet Kinderopvang in werking getreden.

Pas op het moment dat een kinderopvangorganisatie aan alle eisen die gesteld worden voldoet, geeft de gemeente een vergunning af. Een dergelijke vergunning is als het ware het bewijs van goedkeuring betreffende de kwaliteit van de kinderopvangorganisatie. Om het recht op deze vergunning te behouden, krijgen kinderopvangorganisaties dan ook minimaal één maal per jaar een inspectie aangaande de algemene omstandigheden. Dat geldt dus ook voor Kinderpaleis Poort uit Almere.

Kwaliteit staat bij Kinderpaleis Poort hoog aangeschreven. Daarom hebben wij het streven optimaal te voldoen aan alle gestelde regels, eisen en normen.