Vier ogen principe

Vier ogen principe

Of er nu een baby naar bed wordt gebracht, een ommetje wordt gemaakt met wat peuters of de kinderen op de groep aanwezig zijn, vanaf 1 juli 2013 moet het altijd mogelijk zijn dat een andere volwassene meekijkt of -luistert. De andere volwassene hoeft geen pedagogisch opgeleide collega te zijn. Het kan ook een vrijwilliger, stagiaire of ouder zijn. Als het maar een volwassen iemand is.

Er bestaat verwarring over de term ‘vierogenprincipe’. Het is een misvatting dat er altijd twee volwassenen moéten zijn. Als de GGD-inspecteur een pedagogisch medewerker alleen op de groep aantreft, betekent dat nog geen overtreding. Vier ogen betekent dat het kinderdagverblijf zich heeft ingezet om meekijken en meeluisteren makkelijk te maken. Bij Kinderpaleis Poort staan er altijd meerdere pedagogisch medewerker op één groep. Daarnaast is het gehele pand voorzien van camera-installaties, zodat er vanuit het kantoor altijd toezicht is op de groepen.

girl-in-white-long-sleeve-dress-holding-brown-wooden-3662711