Voorschoolse educatie

Voorschoolse educatie

In de peuterplus groep worden de kinderen voorbereid op de basisschool. Dit doen wij door het aanbieden van lesmateriaal wat op de basisschool gegeven wordt. Op de groep wordt gewerkt met thema’s die aansluiten bij de belevingswereld en het dagritme van kinderen. Kinderen worden hierdoor in hun brede ontwikkeling gestimuleerd. Bijvoorbeeld op het gebied van taal, maar denk ook aan vaardigheden als: op je beurt wachten, delen, kleuren herkennen en tellen.