BSO Almere Poort

BSO Algemeen

Buitenschoolse opvang is opvang buiten de schooluren voor kinderen in de leeftijd van 4 tot 13 jaar (tot het verlaten van de basisschool). Hierbij is meestal sprake van een opvangaanbod van elke middag na schooltijd, op roostervrije dagen en gedurende de schoolvakanties. Buitenschoolse opvang heeft in eerste instantie een opvangfunctie en een zorgfunctie.

Toch is het uitsluitend vervullen van de opvangfunctie volgens de visie van Kinderpaleis Poort niet voldoende. De kinderen moeten het er naar hun zin hebben (recreatiefunctie). Het is een plek waar kinderen een deel van hun vrije tijd doorbrengen. Dat betekent dat kinderen zich bij Kinderpaleis Poort moeten kunnen ontspannen, dingen kunnen doen die ze leuk vinden en vooral zelf kunnen kiezen welke activiteiten ze willen ondernemen. Daarnaast vergeten we ook de educatieve functie niet. Bij Kinderpaleis Poort geven we kinderen de kans zich te ontwikkelen op sportief, creatief en cognitief gebied.

locatie

Om de functies die Kinderpaleis Poort uitvoert goed in te vullen, hanteren wij de volgende uitgangspunten:

  • Opvang: Kinderpaleis Poort biedt onderdak, zorg, bescherming, gezelligheid en persoonlijke aandacht voor ieder kind.
  • Vrije tijd: In de vrije tijd van een kind staat spelen centraal. Hierbij is evenwicht tussen vrij spelen (naar eigen keuze en inzicht zonder sturing van een volwassene) en georganiseerde (groeps-)activiteiten noodzakelijk.
  • Mede opvoeden: Begeleiden en verzorgen van kinderen gedurende een aantal dagdelen per week betekent ook opvoeden: regels stellen, begeleiden richting zelfstandigheid en motiveren. In samenspraak met ouders neemt Kinderpaleis Poort ook een stukje van de opvoedtaak van hen over.
  • Inspraak: Ouders en kinderen moeten medeverantwoordelijk kunnen zijn voor regels, de ruimte en het programma in de naschoolse opvang.
  • Toegankelijk voor iedereen: Kinderpaleis Poort is in principe toegankelijk voor alle kinderen die binnen de regio vallen waarvoor wij opvang aanbieden.
  • Continuïteit: Ouders en hun kinderen moeten op de voorziening kunnen rekenen als een tweede thuis totdat hun kind de basisschool verlaat. Kinderpaleis Poort moet dan ook minimaal elke dag doordeweeks geopend zijn na schooltijd, de gehele dag op roostervrije dagen en gedurende de schoolvakanties.

Geschoold personeel als basis: Kinderpaleis Poort stelt zware eisen aan haar personeel. Het personeel moet minimaal een opleiding hebben voltooid op MBO-Niveau gericht op sociaal-pedagogisch, cultureel pedagogisch gebied of anders gerichte pedagogische opleiding(en). Tevens is er een verklaring omtrent goed gedrag nodig.