Dreumesgroepen Parijs en Rome

Dreumesgroepen Parijs en Rome

Na onze babygroepen volgt de dreumesgroepen Parijs en Rome. Hier worden kinderen van 1 tot 2 jaar opgevangen. Hier wordt langzaamaan kennis gemaakt met de voorschoolse educatie van Uk & Puk: liedjes zingen, boekjes lezen, poppenspel, verven, knutselen en kleuren, we doen het allemaal.

Vanaf deze groep wordt er een vaste dagstructuur aangehouden voor alle kinderen. Zo weten ze altijd precies wat er wanneer gaat gebeuren. Vanaf de dreumesgroep gaan kinderen ook mee op uitstapjes naar bijvoorbeeld de kinderboerderij of speeltuin.

Meer weten? Neem contact op
girl-in-white-long-sleeve-dress-holding-brown-wooden-3662711

Verse Maaltijden

Bij Kinderpaleis Poort vinden we het belangrijk dat kinderen goed en gezond eten. Dat vormt tenslotte een belangrijke basis voor de dag. Daarom bereidt onze professionele kok iedere dag opnieuw verse maaltijden.

Perfecte ventilatie

Net als goede voeding en beweging, is ook frisse lucht belangrijk. Bij Kinderpaleis Poort is dat uitstekend geregeld dankzij een speciaal ‘warmte terug win systeem’. Daardoor wordt lucht van binnen naar buiten geblazen, maar de lucht van buiten ook weer naar binnen. Uw kind ademt dus continu frisse lucht in.

Vaste leidsters op de groep

Voor de emotionele veiligheid van de kinderen is het heel belangrijk dat ze niet teveel verschillende gezichten zien op hun vaste stamgroep. Wij van Kinderpaleis Poort hechten daarom ook veel waarde aan vaste pedagogisch medewerkers op de groepen. Bij afwezigheid van een medewerker wordt dit altijd intern opgelost, wij werken daarom ook niet met verschillende invalkrachten.

Brengservice in Almere

Bij Kinderpaleis Poort in Almere draait het om gemak. Daarom bieden wij u een luxe haal- en brengservice. Wanneer u dat wilt, halen we uw kinderen dus van huis op, maar we brengen ze net zo graag weer thuis. Door heel Almere!

Camera's

Een kinderdagverblijf moet veilig zijn. Een veilige omgeving voor de medewerkers, maar vooral ook voor de kinderen. Kinderpaleis Poort maakt daarom gebruik van een geavanceerd camerasysteem, zodat wij door het hele pand een optimale veiligheid kunnen waarborgen.

Volg uw kind via de app

Bij Kinderpaleis Poort werken we met Bitcare. Met deze app kan u uw kind de hele dag volgen. Zo weet u altijd wat uw kind heeft gedronken, gegeten, welke activiteiten zijn uitgevoerd en worden er leuke foto’s in de app geplaatst.

Wennen

Voordat een kind gebruik gaat maken van de opvang bij Kinderpaleis Poort, plannen wij één á twee wendagen in. Op deze manier kunnen het kind, de ouders en de pedagogisch medewerker elkaar leren kennen en zal de pedagogisch medewerker extra aandacht geven aan het verwelkomen van het kind. Eerst wordt er een intake gehouden met de ouders en de pedagogisch medewerker van het kind. Daarnaast maakt het kind ook kennis met de groep waarin hij zal verblijven en worden de bijzonderheden besproken en het dagritme van het kind.

Dagritme

Kinderpaleis Poort werkt binnen de opvanggroep met een dagprogramma. Daardoor hebben we een vaste structuur, maar natuurlijk zijn er voldoende mogelijkheden tot afwisseling. Slaaptijden stemmen we af op elk kind.

Activiteiten

Bij Kinderpaleis Poort staat uw kind op de eerste plaats. Naast gezonde voeding en voldoende bewegen, vinden we het belangrijk dat kinderen zich bij ons kunnen ontspannen. Plezier hebben. Daarom hebben we tal van activiteiten…

Buitenspelen

Kinderpaleis Poort heeft een grote buitenruimte van maar liefst 1000m2 met een verkeersplein, basketbalveld, voetbalveld, speeltoestellen en trampoline. Voor de dierenliefhebbers hebben wij konijnen, cavia’s en kippen…

Wennen

Voordat een kind gebruik gaat maken van de opvang bij Kinderpaleis Poort, plannen wij één á twee wendagen in. Op deze manier kunnen het kind, de ouders en de pedagogisch medewerker elkaar leren kennen.