Motorische en Zintuigelijke Ontwikkeling

Motoriek is belangrijk! De activiteiten die we behandelen met Uk & Puk helpen kinderen verschillende deelgebieden te ontwikkelen. Soms met speciale motorische activiteiten, vaak als deel van gewone dagelijkse routines. Uk & Puk helpt kinderen hun sensomotoriek, fijne en grote motoriek en lichaamsbesef te ontwikkelen. De pedagogisch medewerkers maken de kinderen hiervan bewust door het stellen van vragen.