Rekenprikkels

Met Uk & Puk besteden we aandacht aan beginnende rekenontwikkeling bij alle kinderen. Het gaat dan vooral om het opdoen van de eerste ervaringen. Door middel van Uk & Puk bieden we activiteiten met meten (Passen de schoenen?), ruimtelijke oriëntatie (Waar vallen de snippers?) en ontluikende gecijferdheid (Hoeveel cadeautjes zijn het?).

rekenprikkels