Spraak en taalontwikkeling

Bij Kinderpaleis Poort werken we met Uk & Puk. Uk & Puk besteedt veel aandacht aan spraak- en taalontwikkeling. Alle activiteiten stimuleren de mondelinge taalvaardigheid (spreken en luisteren) en de woordenschat. Uk & Puk is geschikt voor kinderen die meer én minder taalvaardig zijn. Ook in groepen met kinderen voor wie het Nederlands niet de eerste taal is, is Uk & Puk een speels en uitdagend programma.

Interactie

Samen praten is belangrijk. Logisch want door samen te praten, ontwikkelen kinderen hun taalvaardigheid. Alle Uk & Puk-activiteiten lokken bewust interactie uit. Tussen kinderen zelf en met de pedagogisch medewerkers. Tijdens interactiemomenten wordt er taal aangeboden en worden kinderen uitgelokt om taal te gebruiken.

Voorlezen

Uk & Puk besteedt veel aandacht aan voorlezen. Want voorlezen stimuleert de woordenschat en oefent kinderen in begrijpend luisteren. Er zijn twee voorleesactiviteiten per thema: één in de kleine groep en één met kinderen individueel. Tijdens de activiteit staat een voorleesverhaal centraal.

spraakentaalontwikkeling

Woordenschat

Per Uk & Puk activiteit worden er tien woorden behandeld. Uk & Puk leert kinderen geen losse woorden, maar verweeft de nieuwe woorden altijd in activiteiten die worden gedaan. Daardoor krijgen de woorden betekenis.

Kijken

Speciaal voor baby’s zet Uk & Puk in elke activiteit twee woorden centraal. Deze woorden staan geïllustreerd op platen in een kijkboek.